سامانه پیامک

تحویل آنی پس از پرداخت

پنل پیامک پایه

تعرفه ارسال پیامک 39 تومان

امکان ارسال پیامک تکی و گروهی

ارسال یامک صوتی

ارسال پیامک منطقه ای

ارسال پیامک به دکل ایرانسل

ارسال پیامک خیلی هوشمند

پاسخگوی خودکار

پنل نمایندگی

تعرفه ارسال پیامک 34 تومان

پنل قدرتمند ippanel

ایجاد نامحدود کاربر

ایجاد نامحدود نماینده

بدون دریافت هزینه بابت هرکاربر

بدون محدودیت تعرفه ها

دارای دو خط خدماتی بدون سفته

دو خط اختصاصی هدیه

پنل پیامک تک ستاره

تعرفه ارسال پیامک 36 تومان

امکان ارسال پیامک تکی و گروهی

ارسال یامک صوتی

ارسال پیامک منطقه ای

ارسال پیامک به دکل ایرانسل

ارسال پیامک خیلی هوشمند

پاسخگوی خودکار

یک خط اختصاصی هدیه

مسابقه ، نظرسنجی و...

پنل پیامک دو ستاره

تعرفه ارسال پیامک 34 تومان

امکان ارسال پیامک تکی و گروهی

ارسال یامک صوتی

ارسال پیامک منطقه ای

ارسال پیامک به دکل ایرانسل

ارسال پیامک خیلی هوشمند

پاسخگوی خودکار

دو خط اختصاصی هدیه

مسابقه ، نظرسنجی و...