هاست پربازدید خارج کشور

هاست پربازدید خارج 5 گیگابایت

فضا 5 گیگابایت

پردازنده 2 هسته

رم فیزیکی 4 گیگابایت

پردازش ورودی 300 عدد

ورودی/خروجی 25MB/s

ترافیک نامحدود

دارای SSL رایگان

هاست پربازدید خارج 1 گیگابایت

فضا 1 گیگابایت

پردازنده 2 هسته

رم فیزیکی 4 گیگابایت

پردازش ورودی 300 عدد

ورودی/خروجی 25MB/s

ترافیک نامحدود

دارای SSL رایگان

هاست پربازدید خارج 3 گیگابایت

فضا 3 گیگابایت

پردازنده 2 هسته

رم فیزیکی 4 گیگابایت

پردازش ورودی 300 عدد

ورودی/خروجی 25MB/s

ترافیک نامحدود

دارای SSL رایگان