هاست Cpanel پربازدید HCHR

تجربه خوش میزبانی وب

هاست حرفه ای خارج 1 گیگابایت

میزان حافظه 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
مابقی امکانات نامحدود ...

هاست حرفه ای خارج 3 گیگابایت

میزان حافظه 3 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
مابقی امکانات نامحدود ...

هاست حرفه ای - خارج 5 گیگابایت

میزان حافظه 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
مابقی امکانات نامحدود ...

هاست حرفه ای خارج 10 گیگابایت

میزان حافظه 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
مابقی امکانات نامحدود ...