هاست Cpanel حجمی

تجربه خوش میزبانی وب

هاست لینوکس حجمی 5 گیگابایت

فضا 5 گیگابایت

پهنای باند نامحدود

مابقی امکانات نامحدود

(مناسب میزبانی سایت های با ترافیک کم )

هاست لینوکس حجمی 10 گیگابایت

فضا 10 گیگابایت

پهنای باند نامحدود

مابقی امکانات نامحدود

(مناسب میزبانی سایت های با ترافیک کم )

هاست لینوکس حجمی 20 گیگابایت

فضا 20 گیگابایت

پهنای باند نامحدود

مابقی امکانات نامحدود

(مناسب میزبانی سایت های با ترافیک کم )

هاست لینوکس حجمی 40 گیگابایت

فضا 40 گیگابایت

پهنای باند نامحدود

مابقی امکانات نامحدود

(مناسب میزبانی سایت های با ترافیک کم )