هاست Cpanel حجمی

تجربه خوش میزبانی وب

هاست لینوکس حجمی 5 گیگابایت

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
(مناسب میزبانی سایت های با ترافیک کم )

هاست لینوکس حجمی 10 گیگابایت

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
(مناسب میزبانی سایت های با ترافیک کم )

هاست لینوکس حجمی 20 گیگابایت

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
(مناسب میزبانی سایت های با ترافیک کم )

هاست لینوکس حجمی 40 گیگابایت

فضا 40 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
(مناسب میزبانی سایت های با ترافیک کم )